Vandring till Lostenen 2009

Michaela Östmans slutarbete vid kronoby folkhögskola. Vi sjöscouter blev inbjudna att delta.