Hillbilly 2008

Bilder från Hillbilly 2008 vid Öja sportstuga..