Havspatrolja 2008 - Övning i praktisk navigation

Detta år övade vi praktiskt, istället för teoretiskt som vi har gjort i många år på den årligen återkommande hafspatrolja.