Sjörövardagarna 2007 och 2008

Sjörövardagarna som vi ordande tillsammans med larsmo kommun.