Tälthajk 22-23.11.14

Hajk tillsammans med JFS och Fribyggarna
Tyvärr blev filerna för stora om jag svängde dem så en del är på kant :)