Kontaktuppgifter

Styrelsen 2016

Post Namn Telefon-nummer
Kårchef: Heidi kanerva 0504079417
Vice Kårchef: Ella Pelkkala 0442781600
Sekreterare: Jenny strandvall 040 0375013
Kassör: Jenny strandvall 040 0375013
Materialchef: a)Nina Lampinen b) Ida Finnäs a)050-4442600 b) 044-3307485
Web-ansvarig: Ella Pelkkala 044-2781600
Utbildningsansvarig Elvira rak 044 2103120
Städning av korkken och skjulet Nina Lampinen 050-4442600
Snö och gräs Linn Stenberg 040-2439217
Båtansvarig Linn Stenberg 040-2439217

Ledarmöter 2015

Namn Telefon-nummer
Anna sundelin -
janne Backlund 040 5632946
Johanna Englund 040 0538432
Jenny Strandvall 040 0375013
Vendla Fagerudd 045 1660575
Elvira Rak 044 2103120
Cecilia Bobacka 050 5780654
Sofia Sundqvist 0453273743
hanna Kanerva 050 3647583
Karin björk -
viktor lunabba -
Toni kamppinen 050 4074543
Jesper Björk -