Skeppsrådet

Skeppsrådet är en förening som består av gamla sjöscouter. De understöder vår verksamhet på många sätt. Just nu renoverar de vår kårlokal på talko, och så länge fortsätter vår verksamhet i deras lokal, som ligger intill vår egen vid loveret.

De har även sin egen hemsida:
skeppsradet.wordpress.com